ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวศุวรี ทองประดิษฐ์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววิภา ระเริงแม่เมย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุทธนิจ แก้วชุม
ครูอัตราจ้าง