ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวศุวรี ทองประดิษฐ์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววิภา ระเริงแม่เมย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาววาสนา พิทยากรกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวสุทธนิจ แก้วชุม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1