ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207 และซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพปตาก เขต 2 (อ่าน 52) 18 เม.ย. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207 และซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพปตาก เขต 2 ด (อ่าน 71) 24 มี.ค. 63
ประกาศ !!! การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 84) 28 ม.ค. 63
ประกาศ !!! การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 405) 06 ก.พ. 62
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 406) 28 ธ.ค. 61
ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งธุรการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง (อ่าน 414) 25 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ (อ่าน 383) 25 ธ.ค. 61
ประกาศ ! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 382) 21 ธ.ค. 61
ยกเลิก ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 409) 21 ธ.ค. 61
ประกาศ ! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 424) 18 ธ.ค. 61
ประกาศ ! เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชุดที่ 3 (อ่าน 383) 14 ธ.ค. 61
ประกาศ ! เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชุดที่ 2 (อ่าน 390) 14 ธ.ค. 61
ประกาศ ! เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชุดที่ 1 (อ่าน 275) 14 ธ.ค. 61
ประกาศ ! เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชุดที่ 4 (อ่าน 371) 14 ธ.ค. 61
ประกาศ ! ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์ฯเข้าเรียน (อ่าน 318) 18 ต.ค. 61
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 444) 01 มี.ค. 61
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (อ่าน 499) 28 เม.ย. 60
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะครูอัตราจ้าง (อ่าน 564) 25 เม.ย. 60
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง (อ่าน 502) 03 เม.ย. 60
ประกาศจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อ่าน 490) 02 ธ.ค. 59
ร่วมลงนามถวายอาลัย (ออนไลน์) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางเว็บไซต์จังหวัดตาก www.tak.g (อ่าน 522) 29 พ.ย. 59
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (อ่าน 620) 18 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานโลหะและครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการเพาะเห็ด(สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) (อ่าน 657) 18 มี.ค. 58
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (อ่าน 585) 08 มี.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานไม้และงานเกษตร(สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) (อ่าน 651) 03 มี.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานไม้และงานเกษตร(สำหรับโรงเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลำบาก) (อ่าน 654) 03 มี.ค. 58
สอบราคาซื้ออาหารแห้ง เครื่องนอน อุปกรณ์การประกอบอาหาร (อ่าน 700) 14 ส.ค. 57
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29(ปรับปรุง2ชั้น8ห้องเรียน)ด้วยระบบอิเล็ก (อ่าน 776) 23 เม.ย. 57
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 764) 28 มี.ค. 57
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.105/29(ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน) (อ่าน 738) 28 มี.ค. 57
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 656) 03 มี.ค. 57
ประกาศ ขอบเขตของงาน การก่อสร้างอาคารเรียน อาคารเรียนแบบ105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน) (อ่าน 913) 10 ก.พ. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง งบพระราชทาน โครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบร (อ่าน 689) 17 ธ.ค. 56
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง (อ่าน 642) 04 ธ.ค. 56
ร่วมเป็นกำลังใจให้คณะนักเรียนและคณะครูในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 771) 11 ก.ย. 56
ยืนยันการประกวดแข่งขัน ชวนน้องท่องพุทธวจน (อ่าน 771) 31 ก.ค. 56
แจ้งเลื่อน.... การแข่งขันเวทีแลกเปลี่ยนศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล (อ่าน 680) 31 ก.ค. 56
กำหนดการเปิดเรียน โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง (อ่าน 829) 15 พ.ค. 56
สพป.ตาก เขต 2 เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2556 (อ่าน 816) 07 พ.ค. 56