ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นกำลังใจให้คณะนักเรียนและคณะครูในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2556

ร่วมเป็นกำลังใจให้คณะนักเรียนและคณะครู ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตาก เขต 2 ในวันที่ 14-15 กันยายน นี้  โดยในปีนี้โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ได้ผ่านการคัดเลือกในระดับกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็กถึง 12 รายการ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด  26 คนและคณะครูผู้ฝึกสอน 15 คน

                1. การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ) ณ โรงเรียนแม่สอด

                2. การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ณ โรงเรียนแม่สอด

                3. การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 และระดับชั้น ป.4-ป.6 ณ โรงเรียนภัทรวิทยา

                4. การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1-ป.6 ณ โรงเรียนแม่สอด

                5. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ณ โรงเรียนแม่สอด

                6. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ณ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)

                7. การแข่งขันตอบปัญหา (ASEAN Quiz) ระดับชั้น ม.1-ม.3 ณ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)

                8. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ณ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)

                9. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ณ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)

                10. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ณ โรงเรียนภัทรวิทยา

                11. การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง ม.1-ม.3 ณ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)


โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2556,22:44   อ่าน 582 ครั้ง