ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยืนยันการประกวดแข่งขัน ชวนน้องท่องพุทธวจน

ขอประชาสัมพันธ์แจ้ง  โรงเรียนทีส่งนักเรียนเข้าประกวด ชวนน้องท่องพุทธวจน  

ยืนยันหารประกวดแข่งขันฯ วันที่  3  สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่สอด  สพป.ตากเขต2  และแจ้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด  

เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด  วันที่  2  สิงหาคม 2556

ณ ห้อง  ทีลอซู  เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าประกวด

1.ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ

2.ธรรมวัตรวิทยา

3.บ้านแม่ระมาดราษฏร์บำรุง

4.โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง

5.โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4

6.โรงเรียนบ้านห้วยนกกก

7.โรงเรียนบ้านห้วยบง

8.โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

9.โรงเรียนแม่สอด

โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,13:14   อ่าน 589 ครั้ง