ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเปิดเรียน โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง กำหนดการเปิดเรียนพร้อมกับ โรงเรียนอื่นๆ ในสังกัดสพป. ตาก เขต 2 .ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 จึงได้แจ้งมายังผู้ปกครองของนักเรียนทุกท่าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลาน หากมีเหตุขัดข้องประการใด ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองแจ้งแก่ทางโรงเรียน ด้วยตนเอง หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 055-560106
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2556,14:33   อ่าน 648 ครั้ง