ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ! ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์ฯเข้าเรียน
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้แจ้งประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์ภาคบังคับ
เข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการรับนักเรียน
ในปีการศึกษา 2562 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนพื้นที่บริการของโรงเรียนทราบ 
 
ครูโอ...ภาพ/ข่าว
 
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 69 ครั้ง