ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะครูอัตราจ้าง

………………………..

                   ตามประกาศโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง  ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 -23 เมษายน พ.ศ. 2560  ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ)และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 นั้น

                   บัดนี้   การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้  ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 สอบข้อเขียนเวลา 09.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะหลวง   อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก   โดยให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการประเมินสมรรถนะ และแสดงต่อกรรมการ ดังนี้

1.       บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

2.       บัตรประจำตัวประชาชน

3.       เอกสารประกอบการพิจารณาด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 

       ประกาศ     ณ     วันที่ 25  เมษายน  พ.ศ. 2560     

       

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2560,07:48   อ่าน 381 ครั้ง