ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563
ด้วยโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/25
ด้วยโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563
นำโดยนายอดุลย์ เทศสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ซึ่งภายในการประชุมมีการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ
เพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหาบริบทภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ที่ผ่านมา
ธุรการ...ภาพ/ธุรการ...ข่าว
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2563,15:24   อ่าน 88 ครั้ง