ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
ด้วยโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 นำโดยนายอดุลย์ เทศสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ซึ่งภายในกิจกรรมมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหาบริบทภายในโรงเรียน และยังมีการประชุมระหว่างผู้ปกครอง กับคุณครูประจำชั้น อีกด้วย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ที่ผ่านมา ครูป๊อป,ธุรการ...ภาพ/ธุรการ...ข่าว
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2563,14:52   อ่าน 85 ครั้ง