ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี
ด้วยผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง นำโดยนายอดุลย์ เทศสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
ได้ให้การต้อนรับผู้ใหญ่ใจบุญจากแคนาดาและสหรัฐอเมริกาที่มาสนับสนุนสมทบอาหาร
กลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563
คณะครูนักเรียน ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีและขอขอบคุณ คุณสุดา โพนสาลี ผู้ประสานงานช่วยเหลือนักเรียนมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ธุรการ...ภาพ/ข่าว
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,17:00   อ่าน 97 ครั้ง