ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ด้วยทางโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สนามสอบโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา
ธุรการ...ภาพ/ธุรการ...ข่าว
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2563,13:09   อ่าน 103 ครั้ง