ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน
ด้วยโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง นำโดยนางสาวจีราพัชร เดชวิชิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวงเป็นประธานในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ราษฏรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดีผลผลิตมีคุณภาพ ทนทานต่อโรคแมลงนำไปเพาะปลูกไว้กินเองลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน
เป็นปัจจัยช่วยให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลดจนสามารถเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองสะสมไว้ปลูกในรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นกลไกหลักที่จะทำให้รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆเช่นโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2563,17:16   อ่าน 108 ครั้ง