ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันวชิราวุธ
ด้วยคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ได้จัดกิจกรรม “วันวชิราวุธ”ขึ้น
 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกวันที่ 
25 พฤศจิกายนของทุกปี นำโดยนายสายันต์ นาควังไทร ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เป็นประธานในพิธี ภายในกิจกรรมมีการจัดพิธีวางพวงมาลา
 ถวายราชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณรอบหมู่บ้านและในโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ธุรการ...ภาพ/ธุรการ...ข่าว
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2562,16:54   อ่าน 268 ครั้ง