ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ระลึกถึงวันพระราชทานธงชาติไทย
เนื่องจากวันที่ 28 กันยายน เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช ๒๔๖๐
โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ในการนี้โรงเรียนบ้านแม่วะหลวงนำโดยคณะครูและนักเรียนร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติและมีการให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อระลึกถึงวันพระราชทานธงชาติไทย
ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวงที่ผ่านมา
ภาพ...ครูโอ,ธุรการ/ข่าว...ธุรการ
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2562,17:26   อ่าน 361 ครั้ง