ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปลูกต้นไม้

ด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ได้ดำเนินการร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ต่างๆรอบโรงเรียน
เพื่อช่วยกรองตะกอนดินและรักษาหน้าดินไว้ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณโรงเรียน ครูโอ,ครูแวว...ภาพ/ธุรการ...ข่าว

 

โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,16:46   อ่าน 48 ครั้ง