ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ด้วยโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง นำโดย นายเสนอ ปิ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง นำโดยนายสมศักดิ์ สันทัดพนาไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง พร้อมคณะและโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านแม่วะหลวงพร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมเด็นขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด,ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน,คัดแยกขยะก่อนทิ้ง,โรงเรียนสวยด้วยมือเราและรวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่นขึ้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครูอั้ม,ธุรการ...ภาพ/ธุรการ..ข่าว
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,12:42   อ่าน 139 ครั้ง