ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562
ด้วยโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
นำโดยนายเสนอ ปิ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ซึ่งภายในกิจกรรมมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ
เพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหาบริบทภายในโรงเรียน และยังมีการประชุมระหว่างผู้ปกครอง กับคุณครูประจำชั้น อีกด้วย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ครูป๊อป,ครูแวว...ภาพ/ ธุรการข่าว
 
 
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2562,17:07   อ่าน 51 ครั้ง