ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยตรวจเยี่ยม ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒
ด้วย โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง นำโดยนายเสนอ ปิ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านแม่วะหลวงได้ให้การต้อนรับคณะจากมูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย นำโดยนางสาวตรีธนา น้อยสี ตัวแทนมูลนิธิศุภนิมิต พร้อมคณะ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้ลงพื้นที่เยี่ยมกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ทางโรงเรียนบ้านแม่วะหลวงพร้อมคณะครูขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
ธุรการนิด,ครูโอ.. ภาพ/ธุรการนิด.ข่าว
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2562,17:21   อ่าน 57 ครั้ง