ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แนะแนวจากโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จังหวัดเชียงราย
ด้วยคณะแนะแนวจากโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จังหวัดเชียงราย นำโดยนางสาวเบญจมาศ ไม้จันทร์ดี
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะได้เข้ามาแนะแนว
 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 เพื่อไปเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ
 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ครูวี...ภาพ/ธุรการ..ข่าว
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2562,12:56   อ่าน 84 ครั้ง