ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายคุณธรรม นำสู่ชั้นเรียน
ด้วยโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม นำสู่ชั้นเรียน ขึ้น
นำโดยนายเสนอ ปิ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะครู ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมระดมความคิดนักเรียน
มีการมอบเกียรติบัตรให้กับคณะวิทยากรและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่มีความประพฤติดีและมีคุณธรรม จริยธรรม
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ที่ผ่านมา
ครูโอ,ครูแวว,ครูวี,ครูสมหวัง.. ภาพ/ธุรการ..ข่าว
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2562,09:46   อ่าน 64 ครั้ง