ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา แนะแนวศึกษาต่อ
ด้วยคณะอาจารย์แนะแนว จากโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 
ได้เข้ามาแนะแนวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเปิดโอกาสให้กับนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษามีสวัสดิการด้านอาหาร หอพักสำหรับนักเรียนชาย-หญิง และโครงการเรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา 
 
ธูรการนิด..ภาพ/ข่าว
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2562,17:11   อ่าน 122 ครั้ง