ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
 ด้วยโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 นำโดยนายเสนอ ปิ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง พร้อมทั้งนายเจริญ ขุนคีรีจำรัส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
 เป็นประธานในพิธี และคณะครู คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ใหญ่ใจดี ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน กิจกรรมเล่นเกม แจกของเล่น แจกขนมมากมาย
 มอบทุนการศึกษาฯ ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะครู นักเรียนขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีจากทีมงานจากไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ร้านค้าต่างๆ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ขอบคุณก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆจากป้าตู่พร้อมครอบครัว 
และขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมทุกๆท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมในครั้งนี้ 
เด็กๆต่างมีความสุขกันถ้วนหน้า ขอบคุณค่ะ ^^
 
 ครูสมหวัง,ธุรการนิด...ภาพ/ธุรการนิด....ข่าว
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2562,12:31   อ่าน 155 ครั้ง