ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนโฮเทค-เทคโนโลยี ตาก แนะแนวศึกษาต่อ
    ด้วยคณะอาจารย์แนะแนว จากโรงเรียนโฮเทค-เทคโนโลยี ตากนำทีมโดย นางสาวดวงใจ แซ๋โซ๋ง
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมคณะได้เข้ามาแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
         เพื่อไปศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
         ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา 
               ครูสกาว...ภาพ/ธุรการนิด...ข่าว
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,08:51   อ่าน 45 ครั้ง