ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
"ภาคภูมิใจ เหรียญทอง ระดับภาคเหนือ"
ด้วยโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง นำโดยนายเสนอ ปิ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - 3 
ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา  ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2561 
 
ผลการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - 3 ระดับเหรียญทอง อันดับที่ 12
ซึ่งนายวสุธันย์ ดอยแก้วขาว กับนายเกียรติกุล  พิมน้อม ครูโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน 
พร้อมทั้งนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 3 คน ดังนี้ 
1. นางสาวเพชรจรินทร์ สิริกันยากร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. นางสาวพรนภัส  ไพรอุดมเพชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. นางสาวอรวรรณ  น้ำจิตน้ำใจ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
ครูเดี่ยว...ภาพ/ครูโอ...ข่าว
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2561,14:49   อ่าน 58 ครั้ง