ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
"ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร แนะแนวศึกษาต่อ"
ด้วยศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (HCTC)
นำโดยนางสาวลลิตา ยาสกุล คุณครูแนะแนว พร้อมคณะครู 
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เพื่อไปศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสายอาชีพ
ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา 
 
ครูสกาว...ภาพ/ครูโอ...ข่าว
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2561,14:37   อ่าน 61 ครั้ง