ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
"แนะแนวศึกษาต่อ"
ด้วยคณะอาจารย์ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก
นำโดยอาจารย์อภิชาติ ชูภู่ อาจารย์แนะแนว พร้อมคณะได้เข้ามาแนะแนว ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อ
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อไปศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสายอาชีพ
ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา 
 
ครูสกาว...ภาพ/ครูโอ...ข่าว
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2561,10:35   อ่าน 83 ครั้ง