ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวงออกแนะแนวศึกษาต่อ
ด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ได้เดินทางไปแนะแนว ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง  จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้ 
#ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแม่ลาบู, 
#ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแม่เหว่ยทะ,
#ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแม่ปอทะ,
#ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านอุระโกร และ
#ห้องเรียนสาขาแม่เหว่ยศึกษา โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งชุมชน คณะครูและนักเรียนในหมู่บ้าน 
ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง 
 
ครูจีรพัชร,ครูสกาว,ครูพัชรา...ภาพ/ครูโอ...ข่าว
 
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2561,20:13   อ่าน 97 ครั้ง