ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา
 
ด้วยโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง นำโดยนายเสนอ ปิ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 
นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
โดยมีการนำดอกไม้เทียนธูป มาเวียนเทียน รอบเจดีย์ 3 รอบ เพื่อปลูกฝังศาสนพิธี ในพระพุทธศาสนา ดำรงตนเป็นพุทธสาวก 
ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหลักธรรม คำสอน ที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ ณ วัดมงคลแก้วเกศ (แม่ลาคี) 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา...
 
 
ครูสกาว...ภาพ/ครูโอ...ข่าว
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2561,17:07   อ่าน 100 ครั้ง