ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ด้วยโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง นำโดยนายเสนอ ปิ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 
ดำเนินการสอบประเมินการอ่าน ป.1 (Reading Test: RT)
ซึ่งได้อำนวยความสะดวกและเยี่ยมคุณครูจากโรงเรียนบ้านแม่อมกิที่มาร่วมคุมสอบการประเมินการอ่าน ป.1  มีจำนวนนักเรียน 23 คน
ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา...
 
ครูสมหวัง...ภาพ/ครูโอ...ข่าว
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2561,16:46   อ่าน 90 ครั้ง