ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ด้วยโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง นำโดยนายเสนอ  ปิ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
ได้ให้การต้อนรับนายกวิน  แว่นแก้ว ปลัดอำเภอท่าสองยาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พลศึกษา สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางที่ 4
ซึ่งมารณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า (60วันอันตราย 10 กุมภาพันธ์ 2561 - 10 เมษายน 2561)
แก่ประชาชนในหมู่บ้าน นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา...
 
ครูชัยพัตน์...ภาพ/ครูโอ...ข่าว
 
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2561,16:57   อ่าน 68 ครั้ง