ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2560
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนดอกเสี้ยว อำเภออุ้มผาง เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามจุดเน้น
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ
โดยประเมินในกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก นำโดย นายวัลลภ โตวรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา 
เป็นประธานในการประเมินฯ พร้อมคณะท่านผู้อำนวยการในกลุ่มโรงเรียนดอกเสี้ยว 
ซึ่งให้การต้อนรับโดย นายเสนอ ปิ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 
ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา 
 
ครูสมหวัง,ครูชนาพร,ครูโอ...ภาพ/ครูโอ...ข่าว
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2561,15:53   อ่าน 201 ครั้ง