ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 แนะแนวศึกษาต่อ
ด้วยคณะครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33  จังหวัดลพบุรี
ได้เข้ามาแนะแนว ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เพื่อไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เมื่อวันที่ 15  มกราคม 2561 ที่ผ่านมา 
 
ครูชัยพัฒน์...ภาพ/ครูโอ...ข่าว
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2561,09:11   อ่าน 79 ครั้ง