ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แนะแนวศึกษาต่อ
ด้วยคณะแนะแนวโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  
ได้เข้ามาแนะแนว ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อให้กับนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เพื่อไปบวชเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา 
 
 
ครูโอ...ภาพ/ข่าว
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2561,15:00   อ่าน 8 ครั้ง