ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แนะแนวศึกษาต่อ
ด้วยคณะครูแนะแนว จากโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม จังหวัดตาก
ได้เข้ามาแนะแนว ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เพื่อไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา 
 
ครูโอ...ภาพ/ข่าว
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2561,14:55   อ่าน 6 ครั้ง