ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แนะแนวศึกษาต่อ
ด้วยคณะอาจารย์แนะแนว จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ได้เข้ามาแนะแนว ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เพื่อไปศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา 
 
ครูพัชรา...ภาพ/ครูโอ...ข่าว
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2561,09:20   อ่าน 8 ครั้ง