ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
บริการรักษาทางทันตกรรม
ด้วยคณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่วะหลวง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว, 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตะวอและโรงพยาบาลท่าสองยาง ได้มาให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยให้บริการแก่นักเรียนทั้งหมด 69 คน
แยกเป็น นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 จำนวน 22 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 21 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 12 คน
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 14 คน ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา 
 
ครูจีราพัชร...ภาพ/ครูโอ...ข่าว
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2561,10:50   อ่าน 16 ครั้ง