ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แนะแนวศึกษาต่อ
ด้วยคณะอาจารย์แนะแนว จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  จังหวัดตาก
ได้เข้ามาแนะแนว ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เพื่อไปศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา 
 
ครูชัยพัฒน์...ภาพ/ครูโอ...ข่าว
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,09:07   อ่าน 7 ครั้ง