ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แนะแนวศึกษาต่อ
ด้วยคณะครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ได้เข้ามาแนะแนว ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เพื่อไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา 
 
ครูสมหวัง...ภาพ/ครูโอ...ข่าว
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,09:53   อ่าน 15 ครั้ง