ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แนะแนวศึกษาต่อ
ด้วยคณะอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง
ได้เข้ามาแนะแนว ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เพื่อไปศึกษาต่อในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา 
 
ครูสมหวัง,ครูสกาว...ภาพ/ครูโอ...ข่าว
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2561,10:17   อ่าน 12 ครั้ง