ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แนะแนวศึกษาต่อ
ด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ได้เข้ามาแนะแนว ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เพื่อไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา 
 
ครูชัยพัฒน์...ภาพ/ครูโอ...ข่าว
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2561,15:48   อ่าน 40 ครั้ง