ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แนะแนวศึกษาต่อ
ด้วยคณะอาจารย์แนะแนวจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้เข้ามาแนะแนว 
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อไปศึกษาต่อในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา 
 
 
ครูสมหวัง,ครูชัยพัฒน์...ภาพ/ครูโอ...ข่าว
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2561,13:26   อ่าน 18 ครั้ง