ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
"ภาคภูมิใจ เหรียญทอง ระดับภาคเหนือ"
ด้วยโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง นำโดยนายเสนอ ปิ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - 3 
และนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1 - 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67  
ประจำปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 
 
ผลการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - 3 ระดับเหรียญทอง อันดับที่ 24 
ซึ่งนายวสุธันย์ ดอยแก้วขาว กับนางสาวชนาพร  เกษโสภา ครูโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน 
พร้อมทั้งนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 3 คน ดังนี้ 
1.นางสาวเนตรดาว มนต์มุติตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2.เด็กหญิงเพชรจรินทร์ สิริกันยากร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3.เด็กหญิงพรนภัส  ไพรอุดมเพชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
และผลการแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1 - 3 ระดับเหรียญทอง อันดับที่ 35 
ซึ่งนายวสุธันย์ ดอยแก้วขาว ครูโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน 
พร้อมทั้งนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันคือ 
เด็กหญิงสมศิริ  รุ้งรำลึก
 
ครูเดี่ยว...ภาพ/ครูโอ...ข่าว
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2560,12:16   อ่าน 30 ครั้ง