ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผอ.เขตฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
ด้วยผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง นำโดยนายเสนอ ปิ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 
ได้ให้การต้อนรับ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) 
พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนอำเภอท่าสองยาง ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่วะหลวงและห้องเรียนสาขาแม่โปคี ซึ่งพบปะพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง 
เยี่ยมชมบริบทภายโรงเรียน และได้ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยสาระการตรวจเยี่ยม มีดังนี้
1. ด้านอาคารสถานที่ มีความสะอาด มีบรรยากาศสำหรับการจัดการเรียนรู้ เช่น แหล่งน้ำ, การเกษตร, สนามกีฬา, ห้องสมุด 
ภายในห้องเรียนมีความสะอาด นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
2. ด้านการเรียนการสอน มีจุดเด่นในเรื่องคุณครูสอนในลักษณะ Active Learning เน้นการฝึกปฏิบัติ ไม่เน้นการท่องจำ มีส่วนผลักดันให้กับเด็ก
ได้เกิดกระบวนการคิด การสังเคราะห์ ให้ทันถึงโลกยุคเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
3. ด้านบริหารจัดการ มีการจัดการชั้นเรียน ทุกชั้นดำเนินการเรียนการสอน คุณครูมีความรับผิดชอบ
 
"เราจะสร้างเด็กดี และเด็กเก่ง บนพื้นฐานความเป็นไทย พร้อมก้าวไกลสู่อาเซียน" (ที่มา การจัดการศึกษาตามอุดมการณ์ สพป.ตาก เขต 2)
 
ครูโอ...ภาพ/ข่าว
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2560,16:05   อ่าน 94 ครั้ง