ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียน
ด้วยโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง นำโดยนายเสนอ  ปิ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ได้ให้การต้อนรับคณะสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
โดยได้มาให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ซึ่งได้มาให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีสหกรณ์ให้กับนักเรียน 
และได้จัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
 
ภาพ...ครูเดี่ยว/ข่าว...ครูโอ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,18:39   อ่าน 93 ครั้ง