ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
"วันวชิราวุธ"
ด้วยคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "วันวชิราวุธ" 
ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย 
ทุกวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี นำโดยนายสายันต์ นาควังไทร ครูโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เป็นประธานในพิธี ภายในกิจกรรม 
มีการจัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี และการบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณรอบหมู่บ้านและในโรงเรียน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา 
 
 
ครูอั้ม...ภาพ/ครูโอ...ข่าว
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,16:10   อ่าน 68 ครั้ง