ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ระดับภาค
ด้วยโรงเรียนบ้านแม่วะหลวงได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาค
จัดโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-A1 ประเทศไทย ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่
โดยผลการแข่งขันระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้ลำดับที่ 13 ซึ่งประกอบด้วย 
1.เด็กหญิงวรรณิดา แม่เมยสบโชค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
2.เด็กหญิงพจนา พนาพงศ์ไพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
3.เด็กหญิงลักษิกา จันทร์แสนสวย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
และผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ลำดับที่ 14 ซึ่งประกอบด้วย 
1.เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โพนสาลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2.เด็กหญิงสมศิริ รุ้งรำลึก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
3.เด็กหญิงชนิตา กุศลมณีเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ครูผู้ฝึกสอน คุณครูพัชรา ดำรงไพรสันติ คุณครูวสุธันย์ ดอยแก้วขาว และคุณครูนิชานาถ บงกชฤดี 
 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา 
 
ครูพัชรา...ภาพ/ครูโอ...ข่าว
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,09:19   อ่าน 87 ครั้ง