ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 446.41 KB 2177
คู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง Word Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 220
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 252.5 KB 378